Otevřít menu
PREMIUM PELLETS
výroba pelet

Certifikace

PREMIUM PELLETS s.r.o. je dlouhodobým držitelem certifikace kvality pelet ENplus A1, jako nejvyšší ocenění kvality vyráběných dřevních pelet, dle evropské normy EN 14961-2.

Každoroční certifikační audit kvality výrobního provozu a samotného produktu je prováděn certifikační společností Strojírenský zkušební ústav s.p. a výrobek musí splňovat požadavky uvedené v Příručce ENplus - Schéma certifikace kvality pro dřevní pelety (verze 3.0, srpen 2015) vydané European Pellet Council (EPC) a v ČSN EN ISO 17225-2 pro výrobu a kvalitu dřevních pelet.

Jedná se o posouzení počátečního stavu certifikovaného subjektu, tj. dokumentace, laboratorního   vybavení, výrobního vybavení, vstupních materiálů a výrobních postupů apod.

Zkoušky požadované pro certifikaci ENplus dřevních pelet pro vytápění se provádí podle ČSN EN ISO 17225-2 a mají následující rozsah: stanovení průměru a délky pelet, obsahu vody, obsahu popela, mechanické odolnosti, obsahu jemných částic, výhřevnosti, sypné hmotnosti, obsahu dusíku, síry a chloru, obsahu těžkých kovů: arsenu, kadmia, chromu, mědi, olova, rtuti, niklu a zinku a teploty tavitelnosti popela.

Následný certifikát kvality je vystavován společností Strojírenský zkušební ústav s.p která je certifikačním, inspekčním i zkušebním orgánem. Certifikační proces probíhá v souladu s požadavky Příručky pro certifikaci dřevních pelet pro vytápění, verze 3.0 (vydání srpen 2015), vydané European Pellet Council.

Díky udělení certifikátu má naše společnost dlouhodobé právo používat ochrannou známku ENplus, jejímž vlastníkem je evropské sdružení AEBIOM a smlouvu o používání značky poskytuje Klastr Česká peleta.

Naše společnost se tak řadí mezi prestižní evropské výrobce kvalitních dřevních pelet jak pro velkoodběratele, tak i pro maloodběratele.

Certifikát ENplus, třída A1

Jak se orientovat na trhu s peletami a vybrat ty nejkvalitnější? Hledejte kulaté razítko mezinárodní certifikace ENplus®, pak si můžete být jisti, že pelety splní, co si od nich slibujete: budou nejen ekologickým, ale také komfortním a výhodným palivem. Česko patří k rekordmanům: 96 % českých pelet je certifikovaných.

Společnost PREMIUM PELLETS s.r.o. doporučuje používat třídu pelet ENplus® A1, která je jedinou spolehlivou pojistkou kvality, a proto dlouhodobě šetří váš kotel, kamna i vaši peněženku. Všechny zázračně levné pelety z východních zemí, které certifikaci nemají, můžou způsobit nemalé problémy – protopíte mnohem víc a na konci sezóny budete mít zanesený kotel i peletový hořák a sníží se jejich životnost.

Při výběru dodavatele pelet si dejte pozor, ať nešetříte na nesprávném místě. Zodpovědnost za svůj kotel i peněženku raději vložte do rukou auditorů, kteří v systému certifikace ENplus® garantují správnou kvalitu výroby, přepravy i skladování paliva. Vedle klasických měřítek kvality, jako je vysoká výhřevnost nebo nízká vlhkost, ENplus® zavádí další kritéria nízkého podílu jemných částic a popela a také teplotu tání popela. Ta má být co nejvyšší, jinak se popel při spalování pelet připéká na hořák a ucpává jej.

Když objednáváte pelety, hledejte logo ENplus® a také identifikační číslo, které jednoznačně dokládá certifikovaného výrobce nebo prodejce na sáčku nebo je u volně ložených pelet vytištěno na dodacím listu:

EN plus A1

Co vám ENplus® garantuje

Certifikační systém ENplus® zaručuje to, že pelety byly kvalitně vyrobeny, skladovány a doručeny zákazníkovi. Třída A1 je prvotřídní kvalita doporučená pro užívání v kotlích a kamnech v domácnostech. Pelety jsou vyrobeny pouze z chemicky neošetřených zbytků dřeva z pil bez příměsí kůry a mají tyto vlastnosti:

  • vysokou výhřevnost nad 16,5 MJ/kg;
  • nízkou vlhkost do 10 %;
  • nízký obsah popela do 0,7 %;
  • nízký podíl jemných částic do 1 %.

Díky tomu můžete pelety ENplus® A1 spalovat efektivně, s minimálním podílem emisí a velmi nízkou produkcí popela. A vaše kamna nebo kotle to ocení.

Certifikace ENplus® neznamená vyšší cenu

Certifikace přináší vyšší kvalitu, ne vyšší cenu. Pro výrobce ani obchodníky neznamená vysoké náklady navíc. Naopak zákazníci si mohou vybírat mezi konkurenčními výrobci, kteří všichni garantují stejně vysokou kvalitu pelet.

V Česku stále platí, že dvě třetiny pelet jsou určeny pro export – zejména do západní Evropy (Německo, Rakousko, Itálie). Certifikace otevírá českým výrobcům přístup na tyto zahraniční trhy, kde jsou zákazníci zvyklí nakupovat pelety ve vysoké kvalitě. A kulaté razítko už žádají i čeští zákazníci.

[zdroj: ceskapeleta.cz]


nahoru