Otevřít menu
PREMIUM PELLETS
výroba pelet

Certifikace

PREMIUM PELLETS s.r.o. je dlouhodobým držitelem certifikace kvality pelet ENplus A1, jako nejvyšší ocenění kvality vyráběných dřevěných pelet, dle evropské normy EN 14961-2.

Každoroční certifikační audit kvality výrobního provozu a samotného produktu je přímo prováděn rakouskou certifikační společností KJ-Consulting ve spolupráci s renomovanou autoritou OFI Wien. Jedná se o posouzení počátečního stavu certifikovaného subjektu, tj. dokumentace, laboratorního   vybavení, výrobního vybavení, vstupních materiálů a výrobních postupů apod.

Zkoušky požadované pro certifikaci ENplus dřevních pelet pro vytápění se provádí podle EN 14961-2 a mají následující rozsah: stanovení průměru a délky pelet, obsahu vody, obsahu popela, mechanické odolnosti, obsahu jemných částic, výhřevnosti, sypné hmotnosti, obsahu dusíku, síry a chloru, obsahu těžkých kovů: arsenu, kadmia, chromu, mědi, olova, rtuti, niklu a zinku a teploty tavitelnosti popela.

Následný certifikát kvality je vystavován společností TÜV NORD Czech, s.r.o., která je certifikačním, inspekčním i zkušebním orgánem. Certifikační proces probíhá v souladu s požadavky Příručky pro certifikaci dřevních pelet pro vytápění, verze 2.0 (vydání duben 2.0), vydané European Pellet Council.

Díky udělení certifikátu má naše společnost dlouhodobé právo používat ochrannou známku ENplus, jejímž vlastníkem je evropské sdružení AEBIOM a smlouvu o používání značky poskytuje Klastr Česká peleta.

Naše společnost se tak řadí mezi prestižní evropské výrobce kvalitních dřevních pelet jak pro velkoodběratele, tak i pro maloodběratele.

Certifikát ENplus, třída A1


nahoru