Otevřít menu
PREMIUM PELLETS
topné pelety

Topné pelety

pelety na topení

Dřevní pelety jsou velmi oblíbený zdroj tepla v Německu, Rakousku, Itálii či Skandinávii a čím dál více se prosazují také u nás. Důvodů pro topení dřevními peletami je přitom hned několik.

Zatímco ceny elektřiny, plynu nebo uhlí neustále rostou, dřevní pelety si drží již několik let ceny na stabilní hladině. Jsou přitom nejen levným, ale zejména ekologickým způsobem vytápění. Vyrábí se z dřevěného odpadu – pilin pocházejících z průmyslové výroby. Dřevo pro výrobu pelet je samo o sobě obnovitelným, a tedy dlouhodobě udržitelným zdrojem tepla. Pokud do pelet nejsou přidány žádné příměsi a pojiva, jejich spalování navíc vykazuje takzvanou neutrální bilanci emise CO2. Množství CO2, které se uvolní při jejich hoření, tedy stromy spotřebují při fotosyntéze pro výrobu kyslíku. Díky tomu se vytápění dřevními peletami PREMIUM PELLETS nepodílí na vytváření skleníkového efektu. Také proto je vytápění peletami v celé EU podporováno dotacemi na kotle.


nahoru